April 3

Tai-chi, Qigong’un bir türevi olaral savaş sanatlarında yer almıştır. Liang Hanedanlığı (502-557) zamanında Chi’nin savaş sanatlarına uyarlanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Tai-chi, Yin ve Yang dengesini kurmaktır. Hareket ile hareketsizlik arasındaki müthiş denge. Peş çok hastane kalp ve yüksek tansiyon hastalarına Taichi tavsiye ediyor. Taichi yapanların ciğer kapasitesi genişliyor. Artirit gibi hastalıklardan daha çabuk hatta ebediyen kurtuluyor. Stresle daha kolay başa çıkıyor.

Tai-chi’nin de pek çok türü var ama genel olarak 3e ayrılıyor: Yang Family Style, Wu Family Style ve Chen Family Style. Bunlardan ilk ikisi yavaş ve sakin hareketlerden oluşuyor, 3cüsü ise yavaş başlayıp enerji deoplamayı(yin) ve ansızın patlama şeklinde bu enerjiyi açığa çıkarmayı hedefliyor(yang).

taix

quotes-before

Tai Chi: Hareket Halindeki Meditasyon

quotes-after

Tai-chiher gün milyonlarca Çinli tarafından parklarda uygulanıyor.

Tai-chi’ninsolo egzersizleri Çigong duruş ve nefes egzersizlerini takip ediyor. Tai-chi bütün vücutla yapılan ve Çi’nin doğru akışını ve dolaşımını sağlayan çok etkili bir öğretidir.

ers-tai